دستگیری ۲۲ نفر در حوادث مکان زباله سراوان/ ۵ پلیس زخمی شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد همراه خود ردیابی به بازگشایی درگاه مکان زباله شهر رشت، اظهار کرد: اجتناب کرده اند حدود ۲۰ روز پیش افراد بخش سراوان رشت در اعتراض به انباشت غیر اصولی زباله در درگاه مکان تخلیه زباله تحصن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورود خودروهای حامل زباله به این وضعیت جلوگیری کردند.

وی همراه خود گفتن حمایت پلیس اجتناب کرده اند مطالبات به حق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر اهمیت چاره اندیشی تجهیزات‌های متولی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب جو زیست، افزود: کارگران انتظامی برابر مصوبه شورای تهیه کنید استان در راستای تحمیل نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برابر توافق همراه خود مرجع قضائی، صبح در امروز در محل مکان زباله سراوان حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری فوق العاده خوشایند افراد فهیم بخش سراوان نسبت به بازگشایی درگاه مکان زباله اقدام کردند.

معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند همکاری فوق العاده خوشایند افراد فهیم بخش سراوان، اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای سودجو همراه خود سنگ پراکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد فیزیکی قصد داشتند مانع بازگشایی مکان زباله سراوان شوند کدام ممکن است همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافیت پلیس ناکام ماندند.

وی افزود: در جریان سنگ پراکنی این اشخاص حقیقی ۵ نفر اجتناب کرده اند کارگران انتظامی مصدوم شدند کدام ممکن است برابر گزارش‌های رسیده جاری ۴ نفر اجتناب کرده اند آنها مساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

سرهنگ رسول‌زاده تصریح کرد: ۲۲ نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} جستجو در تحمیل ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سو استفاده اجتناب کرده اند مطالبه به حق افراد سراوان بودند، ایجاد، دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده آنها هم اکنون اجتناب کرده اند طریق مرجع قضائی در جاری معامله با است.

وی اجتناب کرده اند اقدامات همه جانبه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امر در تجهیزات‌های مختلف برای تعمیر معضل دفن غیر اصولی زباله خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم چاره‌اندیشی در خصوص تبعات جبران‌ناپذیر زیست محیطی آن تاکید کرد.