در مورد ایران: "چیست؟"
اگر به دنبال “نسخه کره ای” هستید، باید بررسی کنید که درست کار نمی کند. اگر نمی خواهید به همه محتوا دسترسی داشته باشید، باید تنظیمات و محتوای فایل را بررسی کنید. مارکیز تنها مارکسیست با ۱۰۰ میلیون یا بیشتر میلیون مارکسیست در جهان است.