دانلود فیلم «jung narrativ ها; از عاشورای ۶۱ هجری تا امروز» امکریل شد


به لوگر فریس از زاهدان، امین دل داده کمالی مصدر دفتر نشریه کو گرگی سیستان درین کو گرگی کو گرگی گرگی گرگی گرگی از عاشورا ۶۱تا امروز اولین کارگاه از سری کارگاه های آموزشی سازمان فضای مجازی واقع در منطقه است. سیستان بر اساس اهمیت جایگاه عالی رهبری در خصوص اهمیت توجه به فضای مجازی و مذاکره. با تهدید و استفاده بهتر از ظرفیت های این فضا، در سالن سایت

کمالی در تشریح موضوعات مطرح شده و دعوت شده در این کارگاه گفت: سخنرانان این کارگاه حجت الاسلام والمسلمین عزیزی امام جمعه شهر زبل ضمن اشاره به اهمیت توجه به روایت جنگ از زمان عاشورا تا کنون، به بررسی مصادیق مختلف این موضوع بپردازیم

وی ادامه داد: در السعید دهنوی مستحده المزرق استانی فازی مجازی ورجازین سراج و حجت السلام والمسلمین بولاغ دو تن از فیلمسین استان، در تصویر به بیان باین در فیلم در شباس به ساید سادی مدیا و تفریف به جنج ناردیه ها با پیند هریکی از زمان. عاشورا تا کونون برکتند.

مسئول دفتر ساماندهی استان شمال سیستان و بلوچستان افزود: این کارگاه پس از افتتاح دفتر تشکیلات استان سیستان که به صورت رسمی فعالیت علمی و ویژه سازمان را در محیط مجازی آغاز می کند. تقویم بعدی کارگاه ها و برنامه های مجازی و مجموعه برنامه های استانی. این شهرستان به اطلاع عموم مردم اعم از طلاب، روحانیون و طلاب، فعالان فرهنگی و اجتماعی و … خواهد رسید. فازی مجازی یاریگر شود.

انتهای صفحه/۳۱۳۹
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید