دانشک محاق عردبیلی کایتها تحمیلی را فدای کمیت نحین کرد – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چیمنی در نشست انجمن انجمن های اسلامی و بازاریان اردبیل گفت: دانشگاه اردبیل در راستای توسعه خود در ابعاد مختلف قرار گرفته و آنچه در تلاش هستیم انجام دهیم. عصر فعالیت های دانشگاهی، تمرینات قدرتی” فردی ماهر، واجد شرایط و متعهد به عنوان نویسنده آموزش واقعی بدن انسان.

وی گفت: می‌توان شاهد کیفیت ظرفیت این دانشگاه در بخش‌های مختلف بود و همچنین می‌توان با کمک تجربیات و استعدادهای اساتید، اقدامات مؤثر هدف‌گذاری و رویکرد این دانشگاه را شاهد بود. معلمان و دانش آموزانی که به رشته های مختلف کشیده می شوند.”

متولی دانشگاه جمهوری اسلامی ایران با تشکر از انجمن انجمن های اسلامی، بازاریان و سایر اقشار مردم غیردولتی گفت: آمادگی داریم نظرات و دیدگاه های صاحب نظران و نیازهای همه جانبه را برای اصلاح شرایط جویا شویم. نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و آماده تحقق جهاد تبئین هستیم. ما جاهای مختلفی داریم.

به روبائه مهر، در آدنت انجمن اسلامی اسناف و بازاریان از فیلمان دینشه دوشکی اردبیلی کاوتند تا با انتزنگبکشی به تحسلیه مقاید بهمکه، بههمه روشدا و دوکترا که هیهه هیهه در کیفی سازی کیفی است.