داده ها قزوین در بخش صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداری خوب است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی ظهر چهارشنبه در دیدار اقشار مختلف مردمان همراه خود آیت الله رئیسی در جریان بازدید استانی رئیس جمهور کدام ممکن است در دانشکده بین‌المللی امام (ره) قزوین به پایان رسید اظهار کرد: اجتناب کرده اند ریاست جمهور می‌خواهیم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خوب تبر اساس تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری را اساس کن تدریجی به همان اندازه مردمان ملت اجتناب کرده اند این شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این فشار مالی رها شوند.

مشاور استان قزوین در مجلس خبرگان مدیریت اذعان کرد: در واقع باید به این ملاحظه داشت کدام ممکن است مشکلات خوب شبه اجتناب کرده اند بین نمی‌زود چنانچه رئیس انقلاب اسلامی نیز بر این باورند کدام ممکن است مشکلات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده بیشتری برای تعمیر آنها شود.

وی ضمن ردیابی به مردم بودن مقامات افزود: رئیس جمهور انسانی متواضع، بسیجی، جهادگر، تلاشگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در محیط شهر همراه خود بینوایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشینیان اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر آرم می‌دهد رئیس جمهور چهره‌ای خدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکار است.

این در کنترل ابراز کرد: رئیس جمهور در اجلاس مجلس خبرگان مدیریت از طریق سه روز در تمامی ساعات، کمیسیون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجلاس نهایی در صحن علنی حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نمایندگان خبرگان مطالبی می‌شنیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ازآنها را نظر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خودشان پاسخ این است نمایندگان خبرگان را می‌دادند کدام ممکن است اجتناب کرده اند افتخارات عظیم میهن اسلامی هستند.

وی همراه خود ردیابی به قابلیت‌های استان عنوان کرد: قزوین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارات فراوانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحوزه‌های صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی اجتناب کرده اند این قبیل در بازتاب انبساط برتر داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دارد همچنان کدام ممکن است صنعت این استان سایر استان‌ها را محافظت می‌دهد.

وی در نهایت اظهار داشت: قزوین اجتناب کرده اند جهت کشاورزی، تجاری، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی عالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان بعد اجتناب کرده اند سال‌ها در مدارج آموزشی می‌درخشد.