خلاقیت؛ ساخت گلدان با بطری و چوب (فیلم)
نحوه ساخت گلدان با ابزاری ساده و دم دستی را ببینید.