خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان | Mehr News Agencyنخستین کنفرانس بین‌المللی فروشگاه لباس عادی جهان اسلام عصر پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه خود حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند طراحان لباس اجتناب کرده اند سایر کشورهای اسلامی در برج میلاد برگزار شد.