خبرنگاران جنگ رسانه ای امروز خواننده هستند و ما باید عمل کنیم.


به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، عباس محمدیان با بیان اینکه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در چالوس با بیان اینکه در بحبوحه جنگ هستیم، اظهار داشت: جنگ یکپارچه، هوشمندانه، با تمام قوا از طریق ابزار نظام است. ، و اینکه پیشرفت نظام به حاشیه کشیده شود. : در جنگ مدینه‌ای مروز سنگرسازان بی‌سنگری کشما کلم به دست درد از هر زمان به دست درد از هر زمان به دست درد از هر زمان به دست درد از هر زمان به دست درد از هر زمان.

وی با بیان اینکه پس از ۴۳ سال از انقلاب، اکنون جبهه رسانه باید به قدرت کامل می رسید، گفت:

رئیس بسیج رسانه کیشور با اشاره به اینکه اکنون باید خبرنگار انقلاب تجدید شود، گفت: باید عملیاتی شود دیر جهاد تابعین و همه دولت ها و ابزارها بدانند که جبهه یک رسانه در اولویت است. سیستم.”

محمدیان در عرض المزید: امروز مشکلات خبرنگاران جنسیتی محدود به این وضعیت نیست، بلکه از اول انقلاب تاکنون ادامه دارد و خداوند قدردان رئیس جمهور جهادگر است و مشکلات به زودی حل خواهد شد.

وی گفت: من نمی خواهم خبرنگار رسانه باشم، ما باید در شرایطی که شهدای ما جان و آبروی خود را از دست داده اند تا زمانی که پرچم انقلاب توسط ایمان جاهلیت از بین برود، با انقلاب مبارزه کنیم. آن را منتقل خواهد کرد.

محمدیان با بیان اینکه امروز آزادی در هیچ جای دنیا برای همه در نظام جمهوری اسلامی نیست، افزود: ما وحدت و همبستگی خود را فدای جریانات سیاسی نخواهیم کرد و امیدوارم در این برهه از تاریخ، اقدامات انجام شود. گرفته شده توسط شهدا، جانبازان و سالمندان دوباره جنگ بازارایی کنیم

رئیس بسیج رسانه کیشور افزود: در شرایطی هستیم که صدای شکستگی استخوان خبرنگاران شنیده می شود اما برای قلم فروشی نیستند.

محمدیان عرض الکرد: بسیج مدینا با تمام فیک‌نیوزها، کلاغ‌نیوزها و باج‌بچیران تمام قد کنبه‌ها کردند.

عرض المزید پایم/۸۲۶۱/ج
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید