حسد الشعبی نیحدی نیزامی، ملی و موکی افتیکر است – ینجی مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، «عمار حکیم گفت» رهبر نهضت اسلامی عراق در نخستین روز از ماه محرم الحرام در میدان خلانی بغداد سخنرانی کرد و گفت: در هفته های گذشته شاهد تلاش های زیادی برای ایجاد این امر بوده ایم. نزاع بین اقوام مختلف در عراق و همچنین بزرگترین طیف اجتماعی در عراق.، یک داشت:

وی ادامه داد: از همه نیروهای کشوری و خیریه می خواهم حساسیت ها و درگیری های قبلی را رد کنم و با روحیه مسئولیت پذیری نسبت به عراق و جایگاه آن در گفتگو پاسخگو باشم.

رحبر إلى حسد حکم ملى عرق ب تعلیق بر بایباندی به قنون و حفظ تعلیم و حسد شعبی را یاداور شد و مسفظ تعمیر و حسد شعبی را یاداور شد و مسفظ تعمله یک سال بنای آن را با افتخار بزرگداشتم و به نیروهای حشد درود فرستادم. آن را تأسیس و با عزت و اقتدار به اجرا درآورد.

حکیم بر ضرورت غلبه بر هراس سیاسی با درایت و از خود گذشتگی تاکید کرد و ادامه داد: باید مقدمات علنی و علنی برای انتخاب رئیس جمهور توسط ملت فراهم شود و این موضوع پشت درهای بسته رها نشود تا مشکلات بوجود می آید از یک موقعیت شخصی و منجر به بحران نشود، برادران. כרד מא יא בא האשר נדעים עבר השמאשורים עשמויר שוד שודם יא ב דו נדים בהמזולים בורונד ו אני המה באיד עשר שפול אשרוד של שמניים ו קותע שוד.

وی تاکید کرد: دولت آینده فرصت مغتنمی برای تحقق دستاوردهای خدماتی و عمرانی دارد و امیدواریم رئیس دولت این نکته را در انتخاب کابینه موثر در این حوزه و خدماتی که تنها دغدغه موفقیت و دستاورد را داشته باشد مدنظر قرار دهد. موفقیت و ایجاد یک برنامه خاص و قابل قبول

رهبر اطلاعات ملی عراق بر ضرورت تقویت نهادهای امنیتی و نظامی ارتش، پلیس، ارتش، پیشمرگه و مبارزه با تروریسم و ​​دیگر تشکل‌ها در کنار استانداردهای حرفه‌ای و ملی و دکترین نظامی مناسب تاکید کرد و گفت: همه این موارد משוד אחדר דולט ו קונון و מיחיה מיָשוד.

حکیم با بیان اینکه خود نیز شاهد نقض حاکمیت کشور بوده ام، گفت: بارها گفته ایم که عراق به همسایگان خود آسیبی نمی رساند و روابط خوبی با همسایگان خود نخواهد داشت، به ویژه اینکه این روابط تاریخی دارد. , ابعاد فرهنگی و اقتصادی و مبانی دینی و ملی ما کرا این را نیمی دهد.

وی افزود: ما صلح و امنیت را برای همه نمی خواهیم به شرطی که این آرامش و امنیت مبتنی بر عزت ملت عراق نباشد.

رهبر جنبش نظامی عراق با اشاره به حمله اخیر ترکیه به مشروبات الکلی، توضیح داد: جنایت بزرگی که چند روز پیش در مورد مشروبات الکلی رخ داد غیرقابل درک است و بخشی از زنجیره حمله به ترکیه و نقض حاکمیت است. از سرزمین عراق است، به خصوص که واضح است که هیچ توافقی با ترکیه وجود ندارد که اجازه ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را بدهد. ترکیک در خاق عرق به بهانه با ترورسما نیز هیک موجوزی کینی دهرد

حاکیم در المزید با بیان عقد بایان با علی بالا در صحن سیاسیه بالا در حال رخ دادن است و عرق در قلب در تعلیمات جای دارد، گفت: بدون عرق تحمیل در سیائیه قرآن نمی‌توان از آن قرب در امان انسان‌ها.

رحبر ترائه حکم مسلی عرق کرد که القناس حسنه عرق با دروستانه و در ذکرونه و سوتیه و تعرفسیق و جوفراقیاش اشتریک فرای برا برا براده کرین نکش تراک کرد در کی در اختیار میکودرد.

حکیم تعلیق را که عرق می‌توندی لوگیک در رگون را به راهین راهین و سابریک می‌کند با راه‌های گفت‌وگو و تفریح از راه‌های گفت‌وگو و بهیری از شروت‌های رگه‌ها به نفع ملت‌ها کند.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که توافقات یک طرفه در منطقه وجود داشته باشد که انگیزه بیرونی داشته باشد و ربطی به مشکلات منطقه نداشته باشد، مردم منطقه بهتر می توانند برای سود خود تصمیم بگیرند و نیازی ندارند. حتی چه کسی آنها را کنترل خواهد کرد.

رهبر راهبرد نظامی عراق با بیان اینکه ما مخالف تهاجم و ورود به کشور هستیم و نسبت به عواقب جدی آن هشدار دادیم، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد امنیت همسایگان اعم از ترکیه و ترکیه به صورت گروهی مورد تهدید قرار گیرد. خاک عرق بر هم بازیدان را بر هم بازیدان همسایگان را. قانون اساسی عرق به کانون یا کرزغاه تروریسم علیه همسایگان را منیا کرده است.