جماران – بررسی طرح واردات خودرو در حال انجام استGPlus ؛ یکی از اعضای کمیته صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه ای که با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی برگزار شد ، اجزای تولید شده ، مرکز تحقیقات مجلس و اعضای کمیته صنایع و معادن مجلس ، به عنوان و همچنین عضو شورای نگهبان

حجت الله فیروزی درباره آخرین وضعیت قانون واردات خودرو و ماده 4 اظهار داشت: پس از تصویب طرح واردات خودرو در قالب ماده 4 در مجلس ، شورای نگهبان ارتباط آن را مطرح کرد. کمیسیون صنایع در حال تحقیق برای رسیدگی به موارد ناشناخته است تا بتواند در مجلس نیز مطرح شود.

وی افزود: روز یکشنبه جلسه ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی تشکیل شد که م componentلفه ، مرکز تحقیقات مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان را تشکیل می دادند. آقای طحان نظیف ، نماینده شورای نگهبان و یکی از وکلای شورا ، ابهاماتی را در قطعنامه کمیسیون بیان کرد.

فیروزی افزود: قرار است سه شنبه جلسه ای با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت کمیسیون صنایع برگزار شود تا نظر دولت درباره ناشناخته ها جلب شود. متأسفانه آقای وزیر در این جلسه شرکت نکرد و موضوع به جلسه بعدی کمیسیون صنایع که روز یکشنبه برگزار می شود موکول شد. ما امیدواریم که راه حل های نامشخص در این جلسه به گونه ای باشد که این طرح نیز رای گیری کرده و به شورای نگهبان ارائه شود.

شورای نگهبان اعتراضی به تصمیم مجلس ندارد

یکی از اعضای کمیته صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: نکته مثبت در این مورد این است که نگهبان شورا با تصمیم مجلس مخالفت نکرد ، تنها چند ابهام وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. راه حل نامشخص است

منبع: ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید