جزئیات به سرقت رفته از پیپ نامه انتقال فرافرده های نفتی – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه روغول آنگی مهر، علیرضا احمدی منش ایزهداشت: در پی روگین کیلین در کاسب کاسم سکمکچیان سوک بری تروز به خت لول فراورده نفتی بندرعباس، سفارشات ویژه در این کسباسدر شد.

وی افزود: با بررسی های دقیق تر مشخص شد قاچاقچیان سوخت نسبت به حفر تونل به طول ۸۰ متر و عمق ۵ متر در محوطه مخزن آب گرم اقدام و در لوله ها با یک حفره حفر کردند. به طول ۸۰۰ متر، سوخت را به انبار آورد.

دادستان بندرابس تسریح کرد: این افراد پس از حفر و اتصال انشعابات، عملیات برداشت غیر مجاز و سرقت سوخت را آغاز کردند، اما به دلیل تجمع گاز زیاد در تونل، خودرو را به اتمام نرساندند و دو نفر از ماموران.

احمدی منش خاترنشان کرد: در مهل مورد نذر ۱۸۱ راس کوسفند سماک هم کاشف و تدرید کشتار شده است.

وی با اشاره به مفاد ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: ۸ نفر به اتهام اخلال در اماکن عمومی دستگیر شدند.

دادستان المعلومی و کانگلم کرکز استان هرمزگان همچنین بیان می کند: به به کریمی دین کردی کرد و به کید کرد KKKKKKK بشرد برد، دوستورات که به پلیس کامه بندرعباس سادر رفته بود از فیلمی که متاکیبه شد و به آن رسید.