توصیه می شود فهرستی از بهترین و مهم ترین کارهایی که در گذشته انجام داده اید را مطالعه کنید.
اتباع ایرانی که توسط برخی از نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرائی نمی‌شوند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیار زیادی شده‌اند، بدون. امکان جستجو در مرورگر وب در این فهرست وجود دارد.