تمرینات: تمرین و تمرین آزمایشگر
محسن زهرایی: اگر مردم در جایی با تزریق واکسن تاریخ مصرف مصرف می‌کنند، حتماً درباره آن مرکز سؤال، روی واکسن‌ها را بخوانند و از مصرف‌کننده‌های آن سؤال کنند. در این صورت، می توانید متوجه شوید که آیا با این مقاله یا هر موضوع دیگری مشکل دارید یا خیر. اگر به دنبال نوع دیگری از خودرو هستید، باید سعی کنید خودروی مناسب خود را پیدا کنید.