تماده نانوایی در عزربیان گربی به کارتخوان هومشند می شوند – ایکین مهر | اخبار ایران و جهانعمید زاینالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از ۴ هزار و ۷۳۲ نانومتر بر فراز استان فعال است، گفت: کارت خوان مجهز به هوشمندی و غیره.

وی کارت نشم کرد: در ارومیه ۱۲۰۰ نانوایی به کارت کونای شده و تا باسین همین باست نیان زنیاک

زینلی با هدف اجرای طرح تجهیز نانوایی به دستگاه کارتخوان هوشمند از طریق دولت، نظارت بهتر و دقیق تر بر تهیه و توزیع آرد و نان، جلوگیری از فروش رایگان آرد و انتقال دانه آرد از درب منزل کارخانه تا درب نانوایی

متولی مدیریت کلیه خدمات غله و بازرگانی آذربایجان غربی ادامه می دهد: هدف دولت واقعی اجرای طرح، مدیریت و نظارت بر تولید و توزیع نان و نان است.

زینالی یکرد: تا اطلاع ثانوی تغییری در قیمت سهم و تغییری در قیمت نان ایجاد نخواهد شد.