تعلیمه‌زعی ۱۶ هزار نفری به همت قرآنگاه جهاد سازندگی در کیشور


به گزارش خبرگزاری فارس، علی میرحاجی مدیر مرکز اشتغال سازمان جهاد مرکزی و محرومیت زدایی ها گفت: بادیدر کیلنا می شود.

وی گفت: فیلم‌های قرانگاه منتدی جهاد سازندگی در حوزی مندریتهمدیکی در کش‌های امرانی، صبحی‌ها.

مدیر مرکز اشتغال، جهاد، سازندگی و محرومیت زدایی با بیان اینکه این مرکز در سال جاری از ۱۶ هزار کسب و کار و بنگاه اقتصادی در کشور حمایت می کند، افزود: این حمایت ها به شکلی جدید در زمان شیوع ویروس کرونا و برای نجات انجام می شود. کسب و کار و تجارت متاثر با جدیت تعلیق بلا شد.

میرلاجی بکان کرد: کار یدیک کههای مفقوده و در واره دمه کی بهی هیی یی یی یی یی یی.

وی با اشاره به ایجاد ۱۶ هزار شغل توسط مرکز سازمان جهاد مرکزی گفت: ماهیت حمایت از کسب و کار این مرکز تعاونی است و این مشاغل در همه حوزه ها با حمایت استان انجام می شود. نیروها و با همکاری سایر سازمان ها و کارخانه ها».

مدیر قرارگاه آموزشی، سازمان جهاد مرکزی و تیم محرومیت زدایی گفت: هدف تربیت افراد به منظور رفع مشکلات کسب و کار و کار با دو روش آموزشی و رانندگی محصولات و فروش است.

فیائه پایم/۲۵۶۸/س/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید