تعلیم میدانی «عصر عشورا» در سورشجان مجاز می‌شود


کیوممرث هیررر مروز در فروغو با فریس در میکن.

مسئول اجرای نمایش میدانی سورشجان با بیان اینکه این برنامه از سال ۹۳ در این شهرستان برگزار می شود، افزود: در این برنامه عاشورا از زبان راویان و مداحان برگزار می شود و این نقالی برگزار می شود. . در قالب یک نمایش میدانی

وی ادامه داد: این گروه متشکل از ۸۰ نفر در دو گروه قاریان موافق و مخالف است که با هدف آگاهی بیشتر از وقایع جنگ عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و یارانش فعال هستند.

اضافه شده توسط هیدری: در تعلیم روز عاشورا از ساعت ۵ بعداززحر جنب سالن رعیدی شهدای شهر سورشجان می شود

مسئول اجرای نمایش میدانی سورشجان در پیاین گفت: استقبال از این رویداد در سال های گذشته بسیار پررنگ بوده و هر سال بر تعداد تماشاگران این نمایش افزوده می شود، به طوری که بازدیدکنندگان از روستا و شهرستان ها. و حتی استان های همجوار نیز به این رویداد دعوت شده اند.

انتهای پیام/۶۸۰۳۶
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید