تعلم تریلر با ُل در جده خوران/قلاده تانکر به کف خیابون – تعلیم مهر | اخبار ایران و جهانجلال ملکی گفت: یک مورد تصادف تریلر بر روی پل، ضلع غربی جاده خاوران، زیر پل سیمان، بلافاصله توسط دو ایستگاه آتش نشانی به سامانه ۱۲۵ کشته و خدمات ایمنی شهر تهران اطلاع رسانی شد.

وی افزود: این تریلر حامل دو تانکر بزرگ در حال حرکت در جاده بود که ناگهان با یک پل برخورد کرد و سپس تریلر با تانکرهای خالی زیر پل گیر کرد و در نتیجه یکی از تانکرها در خیابان افتاد و با کامویونی ک در حال رامک در پشت سر آن تریلر بود، کرد کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: برخورد تانکر با کامیون باعث محبوس شدن راننده ۵۵ ساله در داخل کابین شد و آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه اقدام به برس کشی کابین کامیون کردند و خارج کردند. راننده از کابین.”

در عین حال گروه دیگری از آتش نشانان نیز در خصوص امنیت محل حادثه وارد عمل شدند، وی گفت: آتش نشانان نیز پس از پایان عملیات ایستگاه را ترک کردند.