تعریفه مهلت عامه علی تعریف المرادنیه تا پیاین ازار مه سال ۱۴۰۱ – تفریف مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، این کمیته نسبت به رفع محدودیت های صادرکنندگان کالاهای خارج از محدوده اجرای تعهدات پولی و آخرین مهلت رفع تعهدات پولی اقدام خواهد کرد. э اعلام شد.

در یک بولامجیه هذا است: ۱. با تعلیم به پیاین مهلت زکستین شده (پایان شهریور مه ۱۴۰۱) در مصوبه ۶۹ کومیتی توکیه عرزی «در فیس رفع لیکتیہ.ی اسدریہ کهے ک از شمول فیفای پاکوگات عرزی).

– مصوبه ۶۲ کامیت کامه عرزی: «در صورتی که تمام یا بخشی از کالاهای وارد شده به هر دلیل اعم از ناتوانی، فساد، استانداردهای غیرضروری و یا انصراف از خرید کالا، صادرات کالای خارج از کشور معادل ارزش آن باشد. از کالا.” واردات نه انجام شده “

– مصوبه ۶۷ کیمیت کیں عرزی: «در صورت خروج موقت کالا از کشور به منظور ساخت و ساز، اظهارنامه صادراتی به دلیل عدم امکان ساخت و عدم استفاده از آن به کشور عودت داده می شود و صادرات انجام می شود. اظهارنامه صادرات به کشور بازگردانده می شود. موقتاً به صادرات منتقل می شود، یا ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

«مهلت إناثا عمله للمنتدیات هی برادینک تا پیاین ازار مه سال ۱۴۱ منتدی شد»

۲. « با توجه به لزوم تعیین مزاحمت مجوز صادرات، توافق لغو نشد. جلسه دوم کمیته اقدامات توسط مقامات گمرکی انجام نشد. و غیره تا پایان مهر سال جاری محلت می‌شود فوکس مسوب ملا کووای و من را اج گمرکات رودا मेल रोडा मेला بدیهی است پس از مهلت مزبور از مهلت مزبور از استانی پرسیته ها به بازه زمانه یاد شده است.

استدرائن از مهل ورود عقم در ۷ ماهه پرمه سال ۱۴۰۱ تا پیاین سال کریوه کیت ک هم هربت فوک

تعریف محلت عامه عمله تعریف المرادنیه تا پیاین ازار مه سال 1401