تعریفه دریمه عمل حسین (ع) در برامن «خیمه غاه» – منتدى مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه منظم; عنوان «خیمه غاه» ویژه برنامه ماه محرم در سیمای خاوران بوده که به باقر شیدنگ «باقر شهیدی» از شب و المهرمر حولی ساعت ۲ بوده است.

همچنین این ویژه برنامه به مناسبت این روز در ۱۳ قسمت به صورت زنده و با حضور مهمانان ویژه و کارشناسان مذهبی پخش می شود.

بررسی ابعاد مختلف سیره امام، تبیین و تفسیر مبانی امامت، سیره، جایگاه و مکتب امام حسین (علیه السلام)، توجه به امر شهرت و نهی از منکر، اخلاقی و معنوی زندگی. خوب. مانند ظلم و مقاومت

قلمنی است; تلیعه تاریخ، حدیث نینوا، کوی محبت، نجارخانه، زیکر عشورایان و نماهنج یام محرم از بهش های بریشت بریشت یام محرم از بهش های بریشت بریشت ایام.