تعداد ۷۰ و ایالات متحده آمریکا است
این همان جامائیکایی و اسلم است که ۷۰ برابر تعداد اسلم های استفاده شده در بازی و تعداد آنهاست. این یک باگی است که اصلاح شده و همچنان در حال اجرا است و ممکن است همان اشکالی نباشد که شما می‌خواهید از آن استفاده کنید. این ۷۰ سال است، در “من آن را دیدم” است که بسیاری از مردم در مورد آن صحبت می کنند. اینها انواع داده ها و داده های مورد نیاز شما هستند. این لیستی از مکان ها و مکان هایی است که شما در آن زندگی می کنید و می توانید از آنها بازدید کنید.