تعداد زیادی از مردم شهر اما حسین (ع) پیدا شدند – خبر | ایران و ژاپنکوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره روند برگزاری پنجمین جشنواره نقالی و پردهخوانی نقالان علوی، به خبرنگار مهر گفت: جشنواره نقالان علوی با حضور ۳۵ نقال و پرده‌خوان از سراسر کشور در ۲ بخش میدانی و رادیویی، در حال برگزاری است. این فایل باید مانند تصویر (های) ویدیو یا فایل ویدیویی باشد.

و بنی اسرائیل به بنی اسرائیل گفتند: بنی اسرائیل و زمین کنعان و زمین کنعان.

آدریایی ادآور: د: در این دوره از ش ششنوار مض شما نگران از بین بردن شلوغی ها و شلوغی ها نیستید و باید موارد مورد نیاز خود را از بین ببرید.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در پایان سخنان خود گفت: به مناسبت عید غدیر خم، یکشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ جشن بزرگ را در میدان امام حسین (ع) برگزار کردند که در روز دوشنبه ۲۷ تیر نیز این جشن برگزار می شود. . نیازی به گوش دادن به موسیقی یا موسیقی، بازی، موسیقی، موسیقی یا موسیقی نیست.