تصریره ایزه و ایزفاه فیره دوشمان را نظیان‌تر کرد – اینهم مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری در پیامی تسلیتی در خصوص حوادث تروریستی در شهرهای ایزه و اصفهان صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

با کامال تاصف در آن دراین اخریه شهید تعلیم ناغوار و به شهده رقائه عده ای از هموطنان ما تسور ما تسور.

در واقع این حوادث تروریستی که در اصفهان و دیگر شهرها رخ داد، چهره دشمنان ما را بیشتر نمایان کرد و آمریکا، اسرائیل، آلمان، فرانسه، عربستان سعودی و سایر کشورهای کوچک نیز اتحاد خود را علیه کشورمان درخشان‌تر کردند. از سرویسهای جوسوسی خود و پولهای کزاف سیکاف ردم ما را سیمه کیمه و نکهه. شومی बरी केशोर काकहांद.

هوشیاری و بصیرت ملت عزیز و دلاور مثل همیشه از این توطئه جلوگیری می کنند، از این انقلاب که حاصل خون هزاران شهید است پاسداری می کنند و از آرمان های امام رحمه الله محافظت می کنند. و سخنان امام را موظف به حفظ این انقلاب خواهند دانست

بر فاسلمان است ب یسائن بین متتستران و اغتشاشـران به دائه متتتشاشـران به دائه متتتشاشـران و اغتشاشـران به دائه متتشاشـران و اغتشاشـران.

در این زمان باید مشکل اقتصادی مردم را در اولویت مسئولان حل کرد و با اتحاد و اتحاد می توان خدمت رسانی به این مردم را تسریع کرد و سرزمین نفوذ دشمن را سرکوب کرد.

انگاب سبحانه وتعدید کرید تریسریک اخترین به غودیه در شهدای تسلیت می‌ویم و توفیک همگان راپی حدالو.