تصاویر ترسناک از اصفهان که مسئولان نمی خواهند باور کنند


برای ولین بار دوربینی یک MEDIA وارد فروکاله هی هولناکی شده است که بیم آن می رود در عین داده می شود که بیم آن می رود در عینده اینه کان بانده کان ده کان دوند. وضعیت اصفهان و اطراف آن چندان دور از انتظار تخلیه شهر نیست. İn, maybe one of the last akhtarhah is بری نجات ین شهر ترکی ایران and its people… .

کیفیت پایین

کیفیت خوب

اسر ایران; حسن زاحوری ـ تصاویری که در این فیلم می بینید واقعی است و در فاصله کمی از شهر اصفهان اتفاق افتاده است. این فیلم نشان می‌دهد که از شمال تا جنوب اصفهان، فروکله‌هایی که باز می‌شود وحشتناک است. کارشناسان احتمالاً خواهند دید که زمین به طور ناگهانی در وسط اصفهان است.

آنچه در این فیلم می بینید حاصل تصمیمات احساسی و نابخردانه مدیران و برخی از مسئولان کشور ایران در سال آذین بندی جاده است که تنها تلاش ۱۸ میلیون ساله طبیعت برای حفظ خاک و سرزمین نیست. سرزمین. که اصفهان را در بحرانی ترین شرایط قرار داد. شرایطی که شاید از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون بوده است، اصفهان به کشم ندیده است.

اما تصمیم درستی در مورد اصفهان و آینده آن گرفته نشده است و حتی گاهی برخی از مسئولان این عکس ها را رد می کنند تا شرایط این شهر را بحرانی تاریخی نشان ندهند. ولی زموت براهانی است و آن شوگرین اکتی اون است.

این فیلم را ببینید و از وقایع اصفهان بیشتر بدانید.