تصادف در انار ۱۰ مصدوم به جای آن گذاشت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسین زینعلی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: بر تأثیر بروز تصادف در میدان ولیعصر شهر انار کدام ممکن است ساعت شب دوشنبه روی داد ۱۰ نفر مصدوم به به بیمارستان شهر منتقل شدند.

وی یکپارچه داد: {در این} حادثه عالی تجهیزات پراید همراه خود پژو پارس کدام ممکن است ۵ مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر تولید دیگری توسط ۲ تجهیزات آمبولانس اورژانس انار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه امام سجاد به امکانات درمانی منتقل شدند.

وی جاری نهایی مصدومان را جذاب تعیین مقدار کرد.