تشابه قیام امام حسین (ع) و حضرت مهدی (عج) اخبر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری گفت: یکی از ویژگی های قیام امام حسین (ع) الگوی همه سلامت اسلامی و انسانی به ویژه آخرین قیام حضرت صاحب است. الزمان (عج) هست.

نماینده مردم اسلام در استان و امام جمعه بوشهر گفت:ع) و قیام صحب الزمان حضرت مهدی (عج) موجود است.