ترکی وزیر دفز ترکی علیه جزیری عنیک; «اگر خدا بخواهد می کنم»


به روب غروح بین‌ملمها فریس، وزیر دفاسی تورکی روز سه شنبه خیرد کرد کرد را متره کرد.

به وبگاه وبگاه ویتوما»«حلوصی آکار»​​​​​​​دفاسی تورکی در توکوی کنایه امیز بار دیر جزیری غیر جزیری کاستلوریز» در یوانان را حدود اماج همابانی کاشتری خود کار داد.

وی در سخنانی در مجمع مسافرتی ترکیه که در آنکارا برگزار شد به فاصله این جزیره با ترکیه اشاره کرد و گفت: این فاصله تنها ۱۹۵۰ متر است و دانشجویان نظامی حتی نمی توانند آن را در آنجا بشنوند.

آکار با تحمیل گفت: «اجر خدا باباهر، می‌آیم».

بر اساس این گزارش، هدف دکل حفاری در ترکیه همچنان پنهان است و در آینده نزدیک مشخص می شود که «طیب اردوغان» تنش در شرق مدیترانه را افزایش داده و حدود ناتو و غرب را آزمایش خواهد کرد.

وازیر دفس تورکی کندی قبل نیز گفت کککککKKKK عیه عینان بود “دفاع از کود”. وزیر دفاع ترکیه با بیان درخواست دولت درخواست سیستماتیک نبودن جزایر درگیری در دریای شرقی را مطرح کرد.

अधार आशार दाशद: «आया इन हुक देफण अज कोडो र अचान निमी‌कंद؟ איא עשאלה שלה עבור מא טעעשי ברי קיסור מא ניסט؟»

وی علاوه بر متهم کردن یونان به “حمله” به ترکیه، گفت که افزایش بودجه دفاعی این کشور نشان می دهد که یونان با ترکیه مشکل دارد.

ترکیه و یونان از نظر مهاجرت، مدیریت جزایر و حق استخراج گاز با یکدیگر اختلاف دارند.

ترکیه در ماه های اخیر از خود به دلیل اعزام نیروهای یونانی به جزایری در شرق دریای اژه نزدیک به سواحل ترکیه انتقاد کرده و در بسیاری از موارد در سواحل این کشور مشاهده شده است. این جزایر طبق «معاهده لوزان» و «پیمان ۱۹۴۷ پاریس» باید غیرسیستماتیک باشند، بنابراین هرگونه ساخت و ساز نیروهای نظامی یا سلاح در جزایر ممنوع است.

این دور هالی است که یوننان دور راستای پوزوز بانیه نظامی خود ۲۴ فرند رافاله وارگوننده فرانسه، ۶ فروند مدرن و ۱۸ فرند دست دوم، اوهمچنن سه فروند ناوچه فرانسه سفارش داد. یونان همچنین دستور خرید یک اسکادران جنگنده «AF-35» را در ماه ژوئن به ایالات متحده ارسال کرد. (جزئیات بیشتر)

تعریف پیام/م
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید