ترکیک شفرت ترکی از یونان به کتر یکتر بیک تروزانه لوزان و حقوق مسلسلمین.


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «رجب طیب اردوغان» روز یکشنبه با انتقاد از رئیس جمهور ترکیه گفت: توافقی بین دو کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اردوغان متهم به تضییع حقوق اقلیت مسلمان در منطقه «تراس» یا «تراکیه» یونان است. مسلمانان تنها حدود ۳۲ درصد از جمعیت این استان را تشکیل می دهند.

ریاس جموهری تورکی در ان بیایناین غرون; «شراى مندرج در منتداده، به فی حقیقه حقوق منتدیل ترک، یدره غرمت شده یا عمداً از بین رفته است. پذیرش وضعیتی که منطبق بر توافق نباشد و وفاداری به متن قرارداد امکان پذیر نیست.

معاهده لوزان ۱۹۲۳ برای حل و فصل اختلافات با ایالات متحده از جمله یونان پس از جنگ جهانی اول و اولین جنگ استقلال ترکیه توسط جمهوری ترکیه امضا شد.

در آن سند بر حقوق مولانتی مسلمان یوانان و مسیسیان در ترکی تککشد است. این معاهده همچنین شرایطی را برای دولت یونان جزایر دریای اژه واقع در سواحل ترکیه تعیین کرد.

אנקארא תי מההי אקרים אונאנש רא בה נחיזאלי קדר יזאיר ונקד יטיקס עינסאלי اما او اعتراف کرد که طبق قوانین بین المللی عمل خواهد کرد و از خود در برابر خاک ترکیه دفاع خواهد کرد.

تعریف پیام/م
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید