تخلیه تصویری اجتناب کرده اند شهاب حسینی در سریال حاضر خانگی
سریال «منافذ و پوست شیر» به کارگردانی جمشید محمودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه‌کنندگی نوید محمودی هم‌اکنون در مرحله فیلمبرداری قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله تولیدات حاضر خانگی محسوب می‌شود.