تخریب یک شهرک غیر قانونی با ۲۴ ویلای لوکس در البرز (+reverse)
مالک ساخت خانه عمومی شامل هتل، سوئیت، رستوران، سالن های ورزشی و فرهنگی برای استفاده همه مردم از این مکان زیبا و جذاب در چارچوب رعایت اصل و مجوزهای صادره، با سوء استفاده از مجوزهای صادره. در ارتباط با ایجاد شهرک خصوصی و ویلاسازی غیرمجاز توکوا کرده است.