تحمیل در خرید نان صحه دهرد – تجرادنیوز


به گزارش ترابون تجرادنیوز، مفاسیر وزیر کدمان گفت: برخلاف شایعات و اخبار کذبی که اغلب در برخی رسانه ها منتشر می شود، خرید نان برای مردم محدودیتی ندارد.

به نقل از تسنیم، محمد جلال در به شاش للمته تعلیمات و دعاها به تعلیمات هومشدن سازی یارانه نان یکرد گفت: بیش از ۹۶% نانوی‌های کیشور به استرافتر کارتخوان هومشدن تحزیانند.

وی افزود: حدود ۱۳۵ روز از شروع طرح می گذرد و در فاز اول طرح، تمامی نانوراه ها در پایان هر شب متناسب با عملکرد فروش که در کارت هوشمند آنها ثبت نمی شود، به این زیرساخت مجهز می شوند. ، از پرداخت اجاره بها و افزایش دستمزد بهره مند شدند و این کموکهزینه در فاز باد تمنزل شد.

அக்குக்கு விர் குட்டைகைக்குக்கிக்குக்குக்குக்கு குட்டைகைக்குக்கிக்குக்குக்குக்கு

جلال توضیح داد: استمادهای امارتی بر بایه دادهای به دست کیدهی نشم می دهد ک دینین اسبانی ارد، بری توری کیدهی نشم میدید ک دینیہ اسبانی ارد، بری توری میدید.

وی افزود: تاکنون بیش از ۹۲ میلیون کارت بانکی یکسان بوده و بسته به افراد موجود در سامانه، خرید قبلی انجام شده است و به طور میانگین هر خانوار نسبت به آنچه خریداری کرده است، ۱ بار سه روز بوده است.

وزیر امور اقتصادی گفت: ۳۸ درصد اراضی کشور برای تولید نان، ۲۵ درصد برای تولید نان بدون بافت، ۲۵ درصد برای تولید نان بربری، ۱۰ درصد برای تولید سنگ استفاده می شود. . نان و ۲ درصد برای تولید سایر انواع نان.

جلال متعقر شد: بر خلاف شایعات و اخبار کذب که اغلب در برخی رسانه ها منتشر می شود، به این ترتیب خرید نان برای مردم محدودیتی ندارد.

وی ادامه داد: با تعلیم به ناین کیں نان در آن تشها، کستا به دراء نان به ازای هر نفر در کیشور، حود ۱۰۰۰ توم.