تحمیل نسبی در تحمیل تمام البلاستیک اصولی به جز گوشت – تحمیل مهر | اخبار ایران و جهانبه رابوت رافعه مهر، رابیر ستوستو به کالاها اساسی در فاختر فاحم مرداد است از ستی رباستی رباستی از کاسکت کاز کاسکت. ba به هر حال قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته با افزایش همراه بود، به طوری که هر کیلوگرم رند گوسفندی ۲۰ هزار تومان و ران گوسفندی ۲۰ هزار تومان نیز بیش از ۲۵ هزار تومان گران شد.

قیمت انواع کالاهای ضروری و کالاهای مورد نیاز منزل در هفته از ماه یک ماه به نرخ جدول زیر می باشد.

ردیف

نام کالا

قیمت هر کیلو

تغییرات قیمت از هفته گذشته است

۱

طیور

۴۸ هزار و ۹۰۰ تومان

۲

تخم مرغ

از ۷۴ هزار تا ۸۰ هزار تومان

۳

هندی بیاور

۳۷ تا ۴۰ هزار تومان

۴

برین یرانی

۷۵-۸۵-۱۱۵ هزار تومان

۵

با تشکر

۲۴ هزار تومان

۶

رب تجمع فرنجی (۲۰۰ کرمی)

۴۵ هزار تومان

۷

روغان سرح کردنی یک لیتری

۶۲ هزار تومان

۸

روغان پت و پیز یک لیتری

۶۶ هزار تومان

۹

روغان ۵ کیلویی حلب نیمه جامیت

۴۰۶ هزار تومان

۱۰

پنیر لیقوان

۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان

۱۱

Paneer 200 کرمی واف

۴۰ هزار تومان

۱۲

شیر کم کرب ۱.۵ لیتری

۲۰ هزار تومان

۱۳

شیر پرکرب ۱.۵ لیتری

۲۲ هزار تومان

۱۴

دکل خواب ۲.۲ کیلوگرم

۸۰ هزار تومان

۱۵

۱۰۰ گرم

۲۵ هزار تومان

۱۶

سیب زمینی

۱۴ هزار تومان

۱۷

پیاز

۸ هازار و ۵۰۰ تومن

۱۹

ران غوسفندی

۱۸۹ هزار تومان

۲۰ هزار تومان افزایش

۲۰

ران غوساله

۲۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان

۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان

۲۱

لوبیا قرمز

۴۰ هزار تومان

۲۲

بچه گربه لوبیا

۶۵ هزار تومان

۲۳

لوبیا سفید

۴۰ هزار تومان

۲۴

انکود

۵۰ هزار تومان

۲۵

عدس

۵۵ هزار تومان

۲۶

ماکارونی

۲۱ تا ۲۴ هزار تومان