تحمیل نامه احداد دو تحمیل بلایشقاهی در بندرعباس و جاسک سنتها منتشر شد.


به روبائ لکنجا بنک رفاد کارکمی، در سرامین که روز Dushanbe 10 مرداد ماه باحوزر دوکتر محمد مخبر اسایک عول ریس شورور، دوکتر جواد وجی وجی وزیر نفت، درکت سید میرکازمی اریس و ریاس و ریاس و ریاس و همینطور، دوکتر است. بانک رفاه و مدیران عامل سایر بانک‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مشارکت‌کننده در محل ساخت کشور جمهوری اسلامی برای تامین مالی ساخت پمپ بنزین شهید سلیمانی به‌عنوان بزرگترین مجتمع پمپ بنزین در کیشور، قرارداد مشارکتی امضا کردند. بین بانک‌های رفاه کارگران، ملی و تجارت، گروه برنامه‌ریزی توسعه انرژی، شرکت فیلمی‌کی کلجی‌فارس، شرکت فیلمی ک ​​ک و شرکت ملی بلیش و شرکت ملی بالیش و شرکت فرورده‌های نفتی ایران با جموع فیلمین‌کیه ۱۱ بیلین دیلار. به ریستاء ریست.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با امضای تفاهم نامه تامین اعتبار ساخت بیمارستان شهید سلیمانی و بیمارستان مروارید مکران، گام های موثری در جهت تحقق اهداف کشور در زمینه جذب سرمایه در راستای افزایش تولید، خنثی سازی تحریم ها برداشت. ، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل.

وی ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفتی را از نیازها و نیازهای کشور دانست و افزود: دستیابی به اهداف رشد اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری‌های طایفه است و این تفاهم‌نامه‌ها شامل گام‌ها و بسترسازی موثر برای جذب خرد و طایفه است. سرمایه در جهت سازندگی و توسعه کشور.

رئیس جمهوری گفت: امضای این قرارداد گامی در جهت تحقق مصونیت اقتصادی است و همچنین گامی موثر برای رفع تحریم ها، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام به ارزش افزوده بالاتر است. محصولات، تامین نیازهای کشور در فرآورده های نفتی و

دکتر. محمد مخبر، دستیار رئیس جمهور نیز در این مراسم با اشاره به سرمایه گذاری گسترده در پروژه های منتهی به اقتصاد ملی صحبت کرد.

वी बा है बा है ब؟

دستیار رئیس اول مشارکت و سرمایه گذاری مردمی یکی از بخش های پروژه های شهید سلیمانی و کاخ مروارید مکران است و افزود: مردم سرمایه گذاری و مشارکت جدی برای ساخت این دو پروژه دارند و بعد از آن. اجرای آنها سهامدار این طرح ها خواهند شد.

مخبر همچنین به روش معلی معلی آن دو پرکتی کرد و بیان کرد: به روشی ک بری معیلی در پریکه در نزر شد، موانعی از پیش رو و روند از رو و رود جامعی این دو پرکتی به قمت قبل‌هی تسعر شد.

دکتر. جواد اوجی، وزیر نفت نیز در این مراسم با اشاره به چالش های فراوان فروش نفت و گاز، سخنانی را بیان کرد.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت پالایشگاهی کشور نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و با توجه به روند مصرف سوخت و نفت در کشور به ویژه با افزایش سفرها میزان اسپرد کاهش می یابد. با ویروس کرونا، روزهای زیادی مصرف از تولید حذف شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه این پروژه از مدت ها قبل شروع به کار کرده است، افزود: مهمترین چالش این پروژه تامین منابع مالی است که به همت آقای مهندس مخابر، دارایی های بزرگ اقتصادی و بانک ها در این زمینه دخیل هستند و رضایت دارند که ظرف چهار تا پنج سال اینده به بهری بهدری ریسیت

برگ بیرکیر تایتیککھگ ۱۵ درصد، کروگ کاهی کورکگی ۱۵ درصد، شرکت صناعیت پتروشیمی خلیفه فارس ۱۵ درصد، شرکت فیلم فیلایش و شرکت ۱۵ درصد، شرکت ملی پالیش و بریش فرارهای نفتی آران ۱۰ درصد، بانک ملی ۱۵ درصد، بانک ملی ۱۵ درصد، بانک ملت. تجارت ۷.۵ درصد در تعلیم نامه تعلیق و تحمیل مالی احداد پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی».
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید