تحمیل محمل تبیین و روشنغری مردون وسفیک ایمه جمعه است – ینجو مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی عصر یکشنبه در اولین نشست ویژه ائمه جمعه و اعضای شورای افتا و روحانیون اهل سنت آذربایجان غربی با موضوع تبیین راهبرد وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب می‌گوید:

وی با کید به دیدار رهبام معازم کنړلب با یک جمها را به قرار نیزم مقدس جموهری اسلامی دونتس و گفت: یمه جمها باید در شهر خود بهفتاری پدرانه دهد در کهود علمه و پردان کام بردند.

استاد دانشگاه و دانشگاه به عنوان سخنران ویژه این همایش، حفظ وحدت حاصل از دیدگاه توحید و تفرقه را به عنوان یک اندیشه شیطانی خواستار شدند و گفتند: اهمیت وحدت در قالب یکی از اهداف مهم است. عبادات از جمله نماز جمعه، حج، روزه و زکات علی الفت و حمدلی بین المسلم است.

حجت السلام بی ازار شیرازی دونت را اساس دین مبین یسلام و وردید: باید در جیدت پر ریگردن و کندی وسینی تا تریک از تفرقه و فرکه فرکشدن دوری کنیم.

ماموستا ممد کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت عرومیه نیز در این همایش با بیان اینکه وحدت و یکپارچگی امت اسلامی یکی از موضوعات اساسی اسلام است، گفت:

عثمان یوسفی، رئیس دانشگاه معارف اسلامی اقلیم کردستان، همچنین در تاریخ اسلام.