تحمیل فیلید العلی رنتاه نیز امیه عرق در مرز با ایران – تعلمه مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از تشکیل هیئت بالاترین امنیت در استان میسان در شرق کشور و اهداف سفر این هیئت خبر دادند.

وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد که یک هیئت عالی امنیتی متشکل از رئیس ستاد ارتش عراق، دستیار فرمانده ستاد عملیات عمومی، دستیار رئیس ستاد کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی. و مدیران یگان مهندسی نظامی وزارت دفاع و ارتش مردمی در محل حاضر شدند.

در بایناینی منازیرت دفع عراک است که هدا از سفر، فیستیاد از فیلتیا از فیلتیا از فیده ایندی انکیزی آدره و الحسد شابی بریا اندین مانی خاکی در حور الحویثه در مرز عراک و ایران برای کرز بین عراکی است.

این گروه برای کنترل امنیت و ثبات استان و حفاظت از تاسیسات و زیرساخت های نفتی از ستاد عملیاتی میسان و یگان های امنیتی بازدید خواهند کرد.