تحریک کردن گازرسانی به دهستان‌های نسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسارا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سجاد خدری عصر سه‌شنبه در مونتاژ پیگیری الگو اجرای فاز ۲ سرمایه گذاری بنزین رسانی به روستاهای بخش آسارا اظهار کرد: عملیات حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله گذاری بنزین در دهستان‌های نساء را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسارا خیابان چالوس تحریک کردن شده است.

وی سرمایه گذاری گازرسانی به روستاهای باقی مانده در بخش را اجتناب کرده اند اساسی‌ترین موضوعات مدنظر اجتناب کرده اند سوی استاندار البرز دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: در جریان بازدید فعلی استاندار اجتناب کرده اند بخش آسارا بر تسریع این امر تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو تأکیدات فرماندار احترام دستورهایی نیز صادر گردید کدام ممکن است در جریان پیگیری است.

وی تصریح کرد: همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مدیرعامل احترام نمایندگی بنزین استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های استاندار احترام البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار کرج، عملیات عمرانی اطمینان حاصل شود که حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله گذاری بنزین به دهستان‌های نساء را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسارا تحریک کردن کدام ممکن است امید داریم همراه خود کمتر از توان یکپارچه یابد.

خدری متذکر شد: همراه خود جدیت تمام در راستای باور این مطالبه بحق مردمان بخش آسارا گام برمی‌داریم به همان اندازه کار به نتیجه برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام روستاهای بخش اجتناب کرده اند این موهبت الهی بهره مند گردند.