تبادل ورزش: اگر به موقع تصادف کردید، به پایان روز / پایان روز نمی رسید.
سیدمحمد علوی: برای تردد از مرز تزریق ۲ دُز واکسن و داشتن منفی پی.سی.آر مربوط به ۷۲ ساعت قبل از الزامی است و در صورت مشکوک بودن فرد نباید اجازه ورود به اتباع خارجی داده شود. کشور ایران یکی از مهم ترین کشورهای جهان است.