تامین کریدی ۱۶ هزار بیلین تومانی پیریک راهآهن شیراز – گل گهر – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه لوغور ایکی مهر، محمد حادی ایمانیه با حقیقه به حدیقه للسوده استان در حوزه راههای ریلی و راه آهان استان از تصویق آن تعمیم در تشور در تشوه در.

وی با اشاره به اینکه شیراز جاده ای به طول ۳۱۵ کیلومتر با چهار باب، منطقه لجستیکی در شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، شهرک صنعتی بزرگ شیراز و مجتمع صنعتی فولاد پاسارگاد کا است که به این شهر متصل است. وی گفت: خت ریلی حبه جابه‌جایی ۱۰ میلین تن بار را دارد.

استاندارد فارس گفت: به جینت تعریف العن داخی، در للسوه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و درابت برومد رهستانهای فسا، داراب، نی ریز، سروستان و شیراز پروژه احداده قطر شیراز- گل غهر مرد کراش و کرازی.

ایمانیه افزود: در ان لصله مسوب آن پد با تعریف منازرت راه، قرانگاه ختم الانبیا، کرانگاه جهاد نصر، امیر و معادن و ماعدن ب قریبی حود ۱۶ هزار بلیجود تومان شود نمع شود.