بعد اجتناب کرده اند معامله با بیشتر سرطان ها چگونه اجتناب کرده اند هیکل مراقبت می کنید؟ Credihealth. وبلاگ


بیشتر سرطان ها منصفانه بیماری روی حیله و تزویر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۲ صورت حرکت می‌تنبل: حمله به سلول‌های خالص هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اکسیژنی کدام ممکن است می‌خورید هر دو تنفس می‌کنید. پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیشتر سرطان ها دلهره آور است است. همراه خود تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی معاصر می توان انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشتر سرطان ها نبرد کرد. ممکن است ادامه دارد هم می توانید نبرد کنید مشکلات جانبی معامله با پس اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می توانید بیشتر یاد بگیرید کدام ممکن است مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بمانید. با این حال وقتی نوبت به مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام می رسد، به هیچ وجه در پایان نیست. می توانید اجتناب کرده اند متخصص کمک بگیرید بیمارستان مانیپال، خیابان دورترکدام ممکن است بالقوه است ارائه می دهیم در مدیریت هیکل بعد اجتناب کرده اند خشمگین ماندن اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها کمک تنبل.

چیزهای زیادی موجود است کدام ممکن است می توانید روی آنها کار کنید. این ورزش ها بالقوه است ارائه می دهیم کمک تنبل روز {به روز} انبساط کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم در نبرد همراه خود بیماری های صعب العلاج کمک تنبل.

سیگار نکش –

حتما توده ها شنیده اید کدام ممکن است سیگار، ویژه به ویژه در هنگام بیماری، مشابه با منصفانه حمله خطرناک به هیکل حرکت می تنبل. سیگار {به آرامی} ممکن است را می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از مسائل برای توقف هر دو درک کردن است. اگر دوست دارید خطر مشکلات ناشی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها، دیابت، بیماری قلبی هر دو سکته را کاهش دهید، می توانید روی سیگار کشیدن کار کنید. بالقوه است برای شما ممکن است روی حیله و تزویر باشد با این حال باید همراه خود کاهش بلعیدن روزانه سیگار امتحان شده کنید.

اطلاعات –

 • می توانید به امتحان شده شخصی یکپارچه دهید. بیشتر اوقات در گذشته اجتناب کرده اند توقف هر چیزی حدود ۵-۷ امتحان شده اندازه می کشد
 • اگر در نظر گرفته شده می کنید شرایط برای شما ممکن است روی حیله و تزویر تر تبدیل می شود، می توانید همراه خود حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی شخصی صحبت کنید.
 • به گروه هایی بپیوندید کدام ممکن است به کار با توجه به سیگار کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات سیگار کشیدن کمک می کنند.
 • شخصی را همراه خود اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار پرانرژی احاطه کنید، به منظور که حتی به سیگار کشیدن در نظر گرفته شده نکنید.

در مخالفت با دود سیگار از دوام کنید –

سیگار کشیدن غیرفعال اثراتی درست مثل همراه خود کشیدن مستقیم سیگار بر بهزیستی دارد. گذراندن زمان در مکانی مملو اجتناب کرده اند دود بالقوه است خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش دهد حتی وقتی سیگار نکشید. علاوه بر این ممکن است در نتیجه سایر مشکلات قلبی مشابه با سکته مغزی هر دو حمله قلبی شود. این ممکن است به ریه ها آسیب برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بیشتر سرطان ها ریه را تحمیل تنبل.

اطلاعات –

 • اجتناب کرده اند محل قرارگیری هایی کدام ممکن است دود منتشر شده تبدیل می شود
 • منصفانه دفتر با بیرون دود سیگار پیدا کنید
 • خانه شخصی را عاری اجتناب کرده اند هر نوع دود کنید. اگر {در خانه}‌ای نوزاد مسکن می‌کنید، می‌توانید برای جریان هوا بیشتر پنجره‌هایی در آشپزخانه هر دو گوشه‌های خانه بسازید.

من می خواهم به طور مشترک بازی می کنم –

اگر به هیچ وجه دستان شخصی را روی منصفانه بازی امتحان نکرده باشید، بالقوه است برای شما ممکن است روی حیله و تزویر باشد. علاوه بر این، اگر همراه خود منصفانه این سیستم شلوغ مسکن می کنید، بالقوه است سخت باشد. با این حال تنها کاری کدام ممکن است می توانید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است “امتحان شده کنید”. برای نتایج بیشتر، باید تمرینات روزانه نیم ساعت ای را انجام دهید. فواید بازی برای مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده ممکن است ارزشش را دارد. بازی ممکن است به افزایش خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود خستگی ناشی اجتناب کرده اند آن کمک تنبل مشکلات جانبی معامله با پس اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها. می توانید به طور مشترک بازی کنید. این ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم عود بیشتر سرطان ها را کاهش دهید. می توانید بازی های قلبی اجتناب کرده اند جمله پرسه زدن فوری، شنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه استفاده را بررسی کنید. این تمرینات ارائه می دهیم {کمک می کند} ماهیچه های شخصی را آسانسور کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای روزهای روی حیله و تزویر کنار هم قرار دادن کنید.

اطلاعات –

 • نوع ورزش هایی را محدوده کنید کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} اجتناب کرده اند دوم دوم ورزش شخصی شادی کنید. ورزش هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها لذت می برید. می‌توانید رقص، پیاده‌روی، هر دو حتی باغبانی را توجه داشته باشید هر دو محصولات را یکی یکی آبیاری کنید.
 • در هنگام صحبت همراه خود تلفن شخصی حرکت کنید. در کل روز بافت نشاط کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیدراته بمانید.
 • {اگر نمی توانید} در هر پارک هر دو تجهیزات گلف ورزشی سطح بروید، پرسه زدن فوری را در قلمرو خانه شخصی بررسی کنید.

برای افزایش وزن هر دو محافظت وزن مفید کار کنید

معامله با بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات جانبی بیشتر سرطان ها بالقوه است روال ممکن است را اصلاح دهد. حتی پس اجتناب کرده اند معامله با درست بیشتر سرطان ها، بالقوه است ادامه دارد برای تنوع همراه خود منصفانه روال دوره ای مسکن ضرر داشته باشید. ممکن است می توانید همراه خود کاهش به سختی کانون اصلی بر روی وعده های غذایی، به جای آن افزایش وزن، وزن شخصی را مفید حفظ کنید. حیاتی است کدام ممکن است در یک واحد سبک مسکن دوره ای با بیرون ابتلا به هیچ نوع بیماری خطرناک انبساط کنید. همه عامل روزی مهم تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است منصفانه نجات یافته اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها باشید.

اطلاعات –

 • روزی را کدام ممکن است جلوی تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر می گذرانید کاهش دهید.
 • ورزش جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت را در مسکن شخصی این سیستم ریزی کنید.
 • اجتناب کرده اند میان وعده های مفید مشابه با میوه ها، سبزیجات، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست بیشترین استفاده را ببرید.
 • حدود ۵ به همان اندازه ۶ وعده غذایی را در وعده های نوزاد بخورید
 • هیدراته بمانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸ به همان اندازه ۱۲ لیوان آب در روز بنوشید

رژیم غذایی مفید داشته باشید –

جدا روبرو شدن همراه خود مشکلات جانبی معامله با پس اجتناب کرده اند بیشتر سرطان هاممکن است باید روی رژیم غذایی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهایی کدام ممکن است {هر روز} می خورید کانون اصلی کنید. اگر به سختی به خواب می روید، می توانید رمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب بیاموزید. اگر در مصرف کردن منصفانه رژیم غذایی مفید کدام ممکن است برای ادغام کردن میوه ها، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بی تجربه برگ است ضرر دارید، بیشتر است اسموتی را همراه خود مخلوطی اجتناب کرده اند ادویه ها مناسب کنید. منصفانه رژیم غذایی مفید ارائه می دهیم {کمک می کند} وزن هیکل شخصی را محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نسبت وزنی متداولبمانید.

اطلاعات –

 • میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بی تجربه هر دو برگدار را علاقه مند به اجتناب کرده اند هر وعده غذایی شخصی قرار دهید
 • اگر در شب هر دو عصر بافت گرسنگی می کنید، میان وعده های مفید بخورید
 • به جای آن گوشت صورتی مرغ، ماهی هر دو لوبیا را محدوده کنید.
 • کانون اصلی شخصی را روی برنج اسپرسو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غلات درست حفظ کنید.
 • غذاهایی را همراه خود روغن زیتون تهیه کنید کدام ممکن است به تامین چربی های مفید ممکن است {کمک می کند}.
 • کوکی ها را کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آجیل هر دو شیر مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمکی متنوع کنید.
 • به فست فود تکیه نکنید. آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین این ممکن است جوانه های زبان ممکن است را خرس تاثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درد اجتناب کرده اند بازو دادن آن نبرد کنید.

می توانید تنقلات مفید مشابه با بادام زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره بادام زمینی را همراه خود نان سبوس دار، میلک زیبا، کاسه حبوبات هر دو جوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بررسی کنید. روی مصرف کردن سبزیجات، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست کانون اصلی کنید، همراه خود تاکید کمتر بر روی سوپ گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت صورتی. داروهای شخصی را بلعیدن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منصفانه رژیم غذایی صحیح کدام ممکن است شامل چندین ویتامین است پیروی کنید. بیمارستان های بیشتر سرطان ها بیشتری را در هند تجزیه و تحلیل کنید.