بسیگی بسیجی موقعیت به دیلمین نیزیمی نیزامی ایرانی شد


به لوغر فریس از کرمان، حجت السلام حسن علیدادی‌سلیمانی، در دیدار فیلیت ریسه سپاه تصار الله استان به ‌مساجع; با بیان اینکه کشور ایران نزدیک به پنج دهه است که می جنگد و جهاد و مبارزه با استبداد و استبداد در قانون اساسی آنها لحاظ نشده است.

امام جمعه کرمان تشکیل سپاه پاسداران به همت امام راحل را پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی دانستند و گفتند: سپاه از ابتدا تا کنون در تمامی مأموریت های خود مخلص بوده و درگیر مبارزه بوده است. در صحرا و هزینه زیادی پرداختند و اکنون در نظر دشمن غذا هستند که از سُّــــــــــر است.

وی ادامه داد: بسیج در جهان تبدیل به تفکر شد و بر حرکت مقاومت در جهان اسلام تأثیر گذاشت و اکنون مقاومت جهان برای پاسداری از ارزش ها و ریشه های آن به راهپیمایی می رود. اندیشه بسیج مدینه النبی و لشکر امام علی». علیه السلام است

امام جمعه کرمان با حقیقت به آین آلم که تبلیغ بسیجی را از میانمیست بسیج را را بردان، افزود: بسیج یعنی همه قصرهای مردون در هم و در وید علیه دوشمان اسلم و خدا بشدان و مهسل در تشینک تصفیف امت اسلامی. است; همان تفکری که در مقابل مقاومت کشورهای مختلف و کشورهای مختلف است کنار گذاشته می شود تا خط دفاع از دین و انسان و انسانیت شکل بگیرد و این تفکر زنده و مترقی و جوان و مذهبی باشد. .

با با کی به ک در دو ماح علی علیه السلام کنړله و جهومری اسلامی بود دیه به کهیدر علیم. عن تعلمه وقتی در کنار فورقامی در جنج حوزر یافت کفه جنگ را به نفع کیشور اواد کرد.

حجتُالاسلام علیدادی‌سلیمانی یرنشد کرد: بسیجی تیکین شد که کات نیزامی یلیه ایران را از روی میز ایران را از روی میز امریکی و اینان نیم‌توان علی را دائت کرد و آن را در سهنه کمی کیشور و جگ مدیای‌ای به دونیا استکبار همباسیک کرد.

و یایل،

سردار محمدعلی نظری فرمانده ارتش در عراله استان کرمان گفت: با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از دو روز پیش عملیات جهادی فاطمیون را در استان کرمان آغاز کردیم.

وی فضای مجازی ارتش کرمان را یکی از استان های پیشرو در تولید محتوا دانست.

سردار نظری می گوید: در ۷۲۵ محله از محله اسلامی شروع کردیم و درصدد تحقق محله اسلامی هستیم و بخشی از مشکلات فعلی ناشی از خانواده و محله است.

حجتُالسلام علی عربْور، دفتر برداد دفتر علی و لی فقیه در صبح تصار الله استان کرمان هم چنین کرد:‌ بسیه کرد; خاستغاه ریاعل ینقلاب اسلامی است و امروز تکفر در جهان شکل گرفته و در غرب تا شرق درنی در قاب رابی ست اصل است.

وی افزود: بسیج در اقصی نقاط جهان سقوط کرده و استقرار یافته است و هر جا که نشانی از مقاومت باشد، اهل تفکر است، بسیج به دستور آن است و زمانی که امام (ره) دستور دادند، تمام جهان دیدند که فکر می تواند جهان را از یوغ خود رها کند.

پیاین پیام/۳۷۶۳/ب
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید