برگزاری آزمون استخدامی در ۵ شهرستان خراسان جنوبی


حمید جهانشاهی، رییس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی خراسان جنوبی بلافاصله دوشنبه ۱۲ اردیبهشت به رسانه های گروهی ادعا کرد: این آزمون توسط گروه سنجش آموزش ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظارت گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی در استان‌ها برگزار ممکن است.

وی یکپارچه داد: آزمون مذکور در روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اردیبهشت ماه جاری در ۵ شهرستان‌ خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

رییس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی خراسان جنوبی خاص کرد: مقوا نمایندگی در آزمون مذکور اجتناب کرده اند روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرینت بر روی موقعیت یابی گروه سنجش قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ساعت آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل برگزاری امتحان مشترک اطراف بر روی مقوا نمایندگی در امتحان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

جهانشاهی تصریح کرد: اجتناب کرده اند انواع کل مجوزهای استخدامی تخصیص یافته به تجهیزات‌های اجرایی استان در نهمین امتحان مشترک اطراف (۴۷۲ سهمیه) انواع ۳۷۸ سهمیه متعلق به اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان است کدام ممکن است هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ نفر {در این} آزمون به رقبا خواهند صنوبر.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند مجموع ۳۷۸ مجوز مذکور، انواع ۲۳۴ نفر برابر ۶۲ نسبت سهمیه‌ها آزاد، ۱۱۲ نفر برابر ۳۰ نسبت برای احراز ۲۵ نسبت سهمیه ایثارگران، ۱۵ نفر برابر ۴ نسبت برای ۵ نسبت سهمیه  ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نفر برابر ۴ نسبت سهمیه سه نسبت معلولان است.

انتهای پیام/۳۶۳۵
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید