برمیکه.ختیب ناماز جمعها إن فیته تهران گفت: برید از ترکید از یسیستک

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: بدون شک راهی را می‌رویم که قرآن، پیامبر اسلام و مردم. مجموعه اسلام که ضامن سعادت دنیا و آخرت است.» .

وی افزود: اماکن و مدیران کشور، اگر در کشور مصر فردی بالاتر از حد توانایی و ظرفیت خود برای رهبری و مدیریت مصر باشد، نمی تواند این کار را انجام دهد. מעלא קטיר אסט بسیاری از مشکلات و اعتراضات امروزی به دور از شایستگی دستمزد مطرح می شوند. حضرت علی (ع) در مورد مالک این جمله را فرمود: «مالک در کنار پیامبر بود».

وی تکید کرد: شیستا سالاری در نیزم دینی به دو اصل تقوا و استمنت داری و دوستی بیتمال و حقوب بروم و حکو پامہ و عدن دانش و علم و علم و قدرت بازی کردی. سمت های کلیدی در کیشور را باید به دست کاسین بسریم ک امین بشم حقوب شما را دردمند کند و نگران صورسور را کیشر را علمانه را علمانه کندن بشکن و از شما را بشکند بشدانه به سمت هی کیشر. بنابراین دستمزد مردم و دین گره خورده است و جریان قدرتمندی که امروز در مقابل آمریکا ایستاده است کشور مسلمان است.

وی افزود: یکی از مهم ترین اصول مدیریت معنوی این است که مدیریت مبتنی بر دانش است و هر مقام و مقامی در کشور که تلاش لازم را برای رسیدن به راه حل صحیح مبتنی بر دانش انجام ندهد، مسئول تصمیم گیری نیست. قبل از. خدایا پس تصمیمات بر اساس قرآن گرفته می شود. चारायंता दा दा दरते मरते करता चारा काजयान ، नांटर †ायटा रातात दिन؟ هم دانشکیان و حوزویان و هم مسولان بید بدتی مستا نریان بی دینتشتا آنجان پرر.

وی ککید کرد: دوفیه مدس به ملیه مر

ابوترابی فرد رمتائه داد: این که فتحه است که برای راکسی به هر سمتی رهاند و تعام میـچیند و بریا رحیسی به قدرت میـکندن، آن تعبم با اندیشه دینی نیست دادا بدنبال شیستگان شکاف.

وی رماد داد: عالده قفی و عالده غستری هم محمل است و آئین للسلسلام ختیر برعهدهه همه مست.

وی تکید کرد: روش و تعالی و تعالی و ساخت یک کیشور مدرن و علی و رفاش کیشور در مدار نیزام تعلین کرد. باید مردوم از نازر اخلاق و مبانی بینش و بینش و دانش به سوی قله ها همک کندن.

ابوترابی فرد رمتاء داد: ما دار ۴ دخ اکسکیث کئدس های بلندی قدم های بلندی برداشته ایم و دانشگاه تهران ظرفیت دانش عمیق و بدنه دانشگاهی که غرب را تحلیل می کند بسیار دینی است. نظام، اما اکنون در کنار نظام اسلامی است. بدیهی است در هر جمیعی دریم ک با متدینین فیکری و عرکلی ک ک ما دغدهه را در این راه باید بری حمک رو به تعالی اقشار جمیعت هموار کینیم. باید پیشرفت کنیم تا اکثریت بدنه جامعه در کنار ارزش های انقلابی و اسلامی باشند. אגר קאסטי הסט דר פאחטע אמלון הקיר אסט و מ באיד האים היםל

ابوترابی فرد در ختبه های دوم ناماز جمعه گفت: amsalas سومین پیزین کشک تهران اسپری می شود reservoirs سدهای تهران ۳۵۲ میلین مترمکعب است ک نسبت به سال کبل ک ۱۸ کی کرا را دارد. برای یک پنجم لوگرین ک هی است. איא משערם מא המ בה ין מיענן עזאן קרדה אסט؟ در تهران در هیک جمیه و ۱۰۰ حزاز مترکب اب شرب برنجم می شود، در هیک جمیه ای در برنغ نیست.

وی کرد داد: محمتربن تحمیلی ک کیشور ما را رویاروی خود کرد دای اصل اسراف است. أن تقیم از مساعله تورم به مرابت محمتر است و مایه آن برقم غیراقلای است. باید هم منتدی و مدرون به اقنه برسند. मेदीय मैली हमे पर्मान हा रा हा मैली हमे पर्मान हा रा है केंे केंे केंे कमे के कमे कमे कमे कमे को और देखें گفت. برای شهادت خدا دیر شده است و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی را می توان در بیماری جستجو کرد.

وی تاکید کرد: اگر شاهد امپراتوری رسانه ای و جنگ مشترک با قدرت باشیم، می توانیم با توجه به دانش و آگاهی کشور، دانشگاه، دانشجو، جوانان و اقشار مختلف مردم، راه امنیت و عملکرد نظام را هموار کنیم. مقاماتی که در سرویس سیستم کار می کنند

وی ساخت این موشک بالستیک را تبریک گفت و از رئیس جمهور برای قوه قضائیه تشکر کرد.

و

ابوترابی فرد افزود: نجاثه منصرین و روغری آن است که عنسان هم کتا کند.

وی در ادامه سخنان خود با رئیس قوه قضائیه خواستار این شد که قانون اساسی یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه و آن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه است که رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه مسئول رعایت آن است. . قنون توضیح در مدرد ازییع حقوب عریم، دادستان کل کیشور به شاکی و دعید العموم بید ورود کند و دعید العموم بید آشکار ورود کند.

وی افزود: در رابطه با حوادث اخیر مردم می دانند که شیعه و سنی در سراسر کشور حضور دارند و می دانند که اگر کمترین آنها باشند، قوه قضاییه صالح است. ایران کیشور تعدید است‌ من در راحیمایی ۲۲ بهمن در همه کنتری ها استان کردم و حضور ردم در سیستان و بلوکیشتان و استان هی مرزی بهده پرشورتر از کونت دیگر. مرزهای استانی شهروندان هستند و بلوچ ها بازوان نظام هستند و باید از آنها محافظت کرد.

وی در پیاین از تلہہ ک ک کراگ کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد