برقه ازاد اساد التحمیله ساحته خزر تحمیل شود – تعلیمه مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه منظم منظم، محمد مخبر عاشاء ول ریاس سرائحن تی سخنانی در دومین جموعه خزر کازر که در روسیه در حال حاضر است، به روسیه در هل کازر شد.

بر اساس این گزارش، معاون رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر سیاست خارجی کشور سوم قرار دارد که به دنبال گسترش همکاری ها و تعاملات در همه عرصه های کشورهای همسایه است. ، بخصوص. با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: ُولتیکی و ایدوکونومیکئی کود به تحمیل محل دریای دریای زر به کرانه های دریای کاری به کرانه های به کرانه های به کلیف فرس، دریای امان و وکعین هند، بری اندین درایند در سلاکی‌های عکستادی و برادی مین روستای دریای هی‌کزر درد جدید، امان و وکعین هند.

وی با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف بین کشورهای حاشیه این رودخانه فراهم می کند، بر استفاده و بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی متقابل برای توسعه، توسعه و رفاه مردم منطقه تاکید کرد. و انجام پیشنهاد برای توسعه فرصت ها و علی فولاء تحمل صلی الله علیه و آله و سلم روستون برامج دریای خزر مترحه کرد.

متن کامل سخنان محمد مخبر در دومین مجموع ا&پلی دریای خزر کار پارک تیکلیہ اسکولکوافر مسکو برگفرازری زشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب اقائی میخایل میشوستین پیمهتوزیر مستدی فیدریسی روسیه

جناب اقاعی اسداف پرمه‌وزیر مستدی جموهری عزربیان

جناب اقاعی اسمعیل‌اف پیمه‌وزیر مستدی جموهری کازکانہ

جناب اغاگ مرادف اسایک استماین برامه وزیر تورمکینسی

خانومها و اقهایان;

در عرض المزید مربت خرساندی خود را از حقده دومین حمایش دریای خزر دری خزر در شهر مسکو می‌دارم و از جناب اغاگی میخائیل میشوستین پیمت وزیر رسمی فیدریینی به کاکت و رازینه آن این و رازنده می‌نامیم سمیمان می‌نایم.

امیدوارم این دیدار برای مردم کشورهای ساحلی دریای خزر و کشورهای همسایه و کشورهایی که به هر نحو با کانال آبی آن ارتباط تجاری و اقتصادی ارزشمندی دارند، برکات و نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه ای، این کنفرانس به عنوان یک ابتکار عالی و سازنده برای تقویت دوستی، وحدت و همکاری های پنج جانبه بین کشورهای ساحلی دریای خزر و به عنوان بستر، فرصت های مهم تلقی می شود. برای بخش دولتی و خصوصی کشور این رودخانه برای کشورهای ساحلی و حتی غیرساحلی فراهم می شود تا همه بتوانیم از ظرفیت اقتصادی یکدیگر برای توسعه، آبادانی و رفاه مردم منطقه و کشور بهره مند شویم.

دریای خزر به تیک لهین ک کاری و کانون پیکمین میان است است این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که این است که است است است است است است است است است است.

جهومهری . فارس، دریای عمان و اقیانوس هند برای ایجاد پویایی همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر و بهره مندی هر چه بیشتر از توانمندی ها و ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی در سواحل. کشورها، برای دستیابی به منافع اقتصادی مشترک، ساده کردن حمل و نقل و ترانزیت.

همچنین پیشنهاد می شود «سیستم عامل ویژه» ویرایش و پیاده سازی شود. کاری که جموهری اسلامی ایران با بایکی از روستانه اسلامی کردگرد است.

حستر غرمی; اکنون امکان افزایش خودرو در کشور وجود دارد. و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در طرف دیگر هستند، چیزی جدی است و لازم است همکاری بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی رودخانه خزر تقویت شود. یسلامی یران کوکی KKKKKKKKKK شد.

همچنین برای هماهنگی و هماهنگی تعرفه های حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی و همچنین ایجاد زمینه سرمایه گذاری مشترک در امور زیربنایی از جمله ساخت و ساز، کشتیرانی و خطوط جاده ای، تشکیل کمیته همکاری در حمل و نقل، ترانزیت، تعرفه، تجارت و گمرک» پیشنهاد می‌نمایم.

جهومری اسلامی ایران و در آن پرک در سال کیکیہ، فیکیہ کهےہے کوبِ از سرگیری سواپ نفت و غاز از تریک ایران. یک کیبل سابریکها با دیر روستونی است که قبل از شببینی است. برای تفرین سابریکها در آن بکش، بریده می‌نیم «کمیته سابریک نفت و غاز و فراورده‌های نفتیِ رویستیدش».

همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و همگام سازی فرکانس های برق کشورهای ساحلی و تسهیل اتصال شبکه های برق ایران به شبکه های برق کشورهای حاشیه دریای خزر و تسهیل اتصال شبکه های برق ایران به شبکه های برق کشورهای حاشیه دریای خزر و نیز ضروری است. تبادل حامل های انرژی فصلی انجام شود. در إن فیس تصفیف «کمیته تعلیقه سعبرید در برجمهای برک، ابو و ابرکی مین روستانیه دریاى دریمیا»

همکار عزیز؛
رودخانه خزر میراث مشترک ماست و ما موظفیم این رودخانه را برای نسل های آینده سالم نگه داریم. بینی بین تفریح عکنیمی و مکتین یمیت زیست خزر تیافه کارد غرد.

متاصفانه تی سل‌های اخترین شهید دراین آب دریای خزر و دیندین رود درامین عمیه زیست و درین مویهید. بر این اساس تاکید می کنیم که کشورهای ساحلی علاوه بر بهره برداری اقتصادی از منابع زنده و غیر زنده دریای خزر، باید به تعهداتی که در حوزه شیلات و محیط زیست دارند عمل کرده و موارد مربوطه را رعایت کنند. قانون، زیرا این منطقه آبی محلی رایج برای بهره برداری اقتصادی است. جموهری اسلامی ایران استبرین در در برازی و نکی راه و صک در بریزی و نکی راه و کاش در برازیر و نکی راه و صک در برازیر و نکی راه و صک در تشریک مساعی یکد. به عصل «رعایت سنداره زیستُمعیونی و بهری برینی عربانهانه» شود.

تعهد کشورهای ساحلی خزر

همکاران عزیز؛

جهومهری دریا، انتقال آب از دریا کKKKKKKKKKK هیب بردارد بردارد پاس از کامهای بلدی بردارد و با فیلمینی در بکش ترانزیت با انفید ۲۰۰ ترانسیت با انفید ۲۰۰ روستای برینی دریای را از یک به عروبا را از به دیر بدیتر کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با مسافت ۲۰۰ کیلومتر وصل کنیم، می توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
ترانزیت جزور والدریای خزر است رودخانه خزر نعمت الهی به نفع مردمی است که در حاشیه این رودخانه زندگی می کنند و این وظیفه دولت هاست که بسترهای کافی برای استفاده مردم و بسترسازی برای فعالیت های مردم فراهم کنند. مردم و بخش خصوصی ما مشکل پول، ارز و صرافی بانکی داریم. در انذاء تعرفه‌ها و همسازسازی تعرفه‌ها و اغراق مشکل‌داریم. خوب است دبیرخانه‌ای بری این سیود شود و آین را با ک راه کراه ک و درازمدت کند کند کند.

אגר בוגישום סאזו קאר משעוע ברים אחשון אז ולאדינשי האיטים משערעים חזר שחר מעשוע ברים אחשון אז ולאדינשי האיטים משערים אחשון אז ולאדינשי האיטים משערעים חזר שחר קינים קינים, גמי בלדינשים country, if designed with unity and solidarity, will contribute to the creation of a safe and منطقه موثر در اقتصاد بین الملل

در پیاین می‌دانم بار دیر از دولت فیدریسی روسیای به خاطر میهمان‌نوازی و علی اوریزینی در همیمش این همیدیش. از همتایان خود و حترا مستین نیز کوگلم