برتری pekan در مقابل آلومینیوم در دیدار تدارکاتی


ساعت ۶:۲۰ عصر

آلومینیوم اراک که در رقص با سنت حسین ُورحمیدی، امیرمحمد حومشدن، سید محمداحسان حسینی، حسین مدی، میثم مجیدی، محمدرضا شکیب‌خو، امیر نوری، امین جهان‌کهن، محمدعلی سفیا، سجاد آقایی و رضا جلامیره و علی. درباندی نیز به‌عنوان بازیکنان ذخیره شده در میدان فردند، با شوله ۲ بر سفر کایکان بکان کرد.

گل‌های پیکان در دقایک ۲ و ۲۰ تسویر گلمرضا تابیت‌ایمانی و علی رمضانی به امر ریسیت.

محمد رجاییان سرپرست و حمیدرضا محرابی عضو هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم از نزدیک این بازی را تماشا کردند.

انتهای پیام
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید