بدانید کدام ممکن است خواب چگونه بر سلامت عمومی خواهید کرد تأثیر می گذارد


زن زیبا روی ملحفه های سفید خوابیده است.

اصولاً بزرگسالان متوجه می شوند کدام ممکن است برای بافت بیشتر به مقدار معینی خواب خواستن دارند. همراه خود این جاری، آنها قابل انجام است همه وقت متوجه نباشند کدام ممکن است خواب همراه خود استاندارد چقدر بر سلامت عمومی هر دو انجام امنیت آنها تأثیر می گذارد. علاوه بر این این، حتی وقتی برخی اهمیت خواب را درک کنند، قابل انجام است ندانند چگونه به خوابی کدام ممکن است برای بافت نشاط خواستن دارند یکپارچه دهند.

اگرچه قابل انجام است خواب خوشایند همه وقت ساده نباشد، خبر عالی اینجا است کدام ممکن است کارهایی موجود است کدام ممکن است می توانید برای افزایش استاندارد خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش سلامت شخصی انجام دهید. اجتناب کرده اند وقت گذاشتن برای درک بیشتر سلامت خواب گرفته به همان اندازه تحمیل تعدادی از اصلاح آسان در سبک اقامت، ممکن است بیش اجتناب کرده اند خوب راه {برای شروع} استراحتی کدام ممکن است شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنتان خواستن دارید وجود داشته باشد.

اهمیت خواب

{برای شروع} بیشتر خوابیدن، بیشتر اوقات {مفید است} کدام ممکن است ابتدا به سختی وقت بگذارید به همان اندازه بفهمید خواب چگونه بر اقامت خواهید کرد به طور معمول تأثیر می گذارد. ۹ تنها برای بافت اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در هنگام بلند شدن خواستن به خواب دارید، اما علاوه بر این خواب اجتناب کرده اند انجام مفید ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت نیز کمک می کند. همراه خود این جاری، خواب همراه خود استاندارد ۹ تنها ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه بافت اوقات فراغت کنید، اما علاوه بر این ممکن است عواقبی برای نخوابیدن کافی داشته باشد.

اجتناب کرده اند مه مغزی گرفته به همان اندازه بی‌حوصلگی، ضعیف خواب می‌تواند به طرق مختلف بر خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی خواهید کرد تأثیر بگذارد. در درازمدت، اگر دائماً کم خواب هستید، ممکن است به مواردی یادآور ناامیدی هر دو اضطراب کمک تدریجی. ضعیف خواب برای مدت زمان بسیار طولانی علاوه بر این ممکن است احتمال ابتلا به سایر مشکلات بهزیستی قابل توجه یادآور بیماری قلبی، سکته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت را افزایش دهد.

خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام سیستم امنیت

علاوه بر این اولویت های قابل توجه بهزیستی، ضعیف خواب نیز ممکن است انجام سیستم امنیت را مختل تدریجی. وقتی انجام سیستم امنیت خواهید کرد زیرین باشد، اصولاً تمایل ابتلا به مواردی یادآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا خواهید بود. هنگامی کدام ممکن است می خوابید، هیکل خواهید کرد برخی اجتناب کرده اند پروتئین هایی را کدام ممکن است سیستم امنیت هیکل برای نبرد همراه خود ویروس ها به آن است خواستن دارد ساخت می تدریجی. اگر به ابعاد کافی بیدار بمانید، هیکل خواهید کرد {نمی تواند} به ابعاد کافی اجتناب کرده اند این پروتئین ها را ساخت تدریجی، کدام ممکن است باعث تبدیل می شود نتوانید همراه خود بیماری نبرد کنید. علاوه بر این این، هیکل خواهید کرد بیشتر اوقات کارهای زیادی را برای معامله با مواردی یادآور کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریدگی در هنگام خواب انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش نکردن کافی ممکن است بر بالقوه خواهید کرد برای درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی، حتی اجتناب کرده اند چیزهای کودک نوپا، تأثیر عقب کشیدن بگذارد.

برای خواب بیشتر خوشایند بخورید

به منظور شما اجتناب کرده اند انجام سیستم امنیت شخصی دفاع کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از بافت را داشته باشید، حیاتی است کدام ممکن است مثبت شوید کدام ممکن است خواب کافی دارید. همراه خود این جاری، متنوع اجتناب کرده اند کسانی هستند کدام ممکن است قابل انجام است با توجه به چگونگی خواب بیشتر ضرر پیدا کنند. خبر عالی اینجا است کدام ممکن است ممکن است آسان باشد. یکی اجتناب کرده اند راه‌های کارآمد کمک خواهد کرد که شما افزایش خواب، ضمانت اجتناب کرده اند از گرفتن خوب رژیم غذایی مفید است.

اجتناب کرده اند امتحان پودر آنتی اکسیدان گرفته به همان اندازه گنجاندن غذاهای اخیر در رژیم غذایی شخصی، راه های زیادی برای ضمانت اجتناب کرده اند بدست آمده آنچه برای خواب بیشتر خواستن دارید موجود است. به طور معمول، مصرف کردن غذاهای تشکیل قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات بالا ممکن است خواب در یک روز واحد را برای شما ممکن است سخت تدریجی. به این دلیل است که علت است کدام ممکن است این وعده های غذایی می توانند باعث افزایش قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت قند خون شوند، به این تکنیک کدام ممکن است مرحله نشاط خواهید کرد نیز بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین {می رود}. سرانجام، این اراده روزی کدام ممکن است باید تخلیه باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است خواستن به ملاحظه دارید، ارائه می دهیم نشاط می دهد.

همراه خود بردن برخی اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات بالایی دارند، می توانید ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است مرحله نشاط مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل تری دارید. علاوه بر این این، قابل انجام است اندیشه خوبی باشد کدام ممکن است از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر را در رژیم غذایی شخصی بگنجانید به همان اندازه مثبت شوید کدام ممکن است داروها مغذی می خواست هیکل شخصی را برای حمایت فراهم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون هایی تحمیل کنید کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} شب ها به خواب بروید.

اگر به طور معمول همراه خود رژیم غذایی ضرر دارید، امتحان کردن خوب دفترچه خاطرات غذایی می‌تواند راهی برتر برای پیگیری وعده‌های غذایی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده اندیشه خوبی اجتناب کرده اند آنچه قابل انجام است خواستن به اصلاح در رژیم غذایی شخصی داشته باشید، باشد. برخی قابل انجام است در نظر گرفته شده کنند کدام ممکن است رژیم غذایی خوبی دارند، با این حال متوجه می‌شوند کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند غذاهای ناسالم روزی کدام ممکن است آغاز به پیگیری وعده‌های غذایی شخصی می‌کنند، وارد آن می‌شوند.

مراقب آنچه می نوشید باشید

این ساده وعده‌های غذایی خواهید کرد نیست کدام ممکن است برای از گرفتن خواب خوشایند ضروری است، نوشیدنی‌هایی کدام ممکن است می‌نوشید نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر استاندارد خواب داشته باشند. این به طور قابل توجهی با توجه به کافئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل صادق است.

در حالی کدام ممکن است متنوع قابل انجام است اجتناب کرده اند مصرف کننده نوشیدنی های کافئین دار در اوایل روز لذت ببرند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند خواب بیدار شوند، قابل انجام است متوجه نشوند کدام ممکن است کافئین ممکن است آنها را در شب نیز بیدار نگه دارد. به این دلیل است که علت است کدام ممکن است کافئین ممکن است به همان اندازه تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند خوردن در سیستم آنها پرانرژی نگه دارد. به همین دلیل، حتی وقتی آن را بعد اجتناب کرده اند ظهر بنوشید، قابل انجام است همچنان به بالقوه خواهید کرد برای آرامش در شب آسیب برساند. اگر نمی‌خواهید خوردن کافئین به خواب خواهید کرد آسیب برساند، باید آن را ساده صبح زود خوردن کنید هر دو به طور معمول خوردن کافئین شخصی را محدود کنید.

الکل نیز ممکن است تأثیر زیادی بر بالقوه خواهید کرد برای خوشایند خوابیدن داشته باشد. اگرچه قابل انجام است بعد اجتناب کرده اند مصرف کننده الکل به خواب بروید، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است خوابیدن برای شما ممکن است سخت است. این موضوع ارتباط زیادی همراه خود این واقعیت دارد کدام ممکن است چرخه خواب را مختل می تدریجی. به همین دلیل حتی وقتی بعد اجتناب کرده اند تعدادی از نوشیدنی بتوانید بخوابید، قابل انجام است نتوانید بخوابید هر دو وارد مرحله عمیق تری اجتناب کرده اند خواب شوید. همراه خود اجتناب اجتناب کرده اند مصرف کننده بخشها بیش از حد نوشیدنی در گذشته اجتناب کرده اند خواب، می توانید اجتناب کرده اند تأثیر الکل بر خواب شخصی جلوگیری کنید.

تنظیم خواب شخصی را بازرسی کنید

محیطی کدام ممکن است در آن می خوابید نیز ممکن است تأثیر زیادی بر استاندارد خواب خواهید کرد داشته باشد. وقتی {اتاق خواب} خواهید کرد خیلی روشن، خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا است، حتی وقتی خیلی تخلیه باشید، بیشتر اوقات اوقات به سختی می توانید آرامش کنید. تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اصلاح آنچه بر خواب خواهید کرد تأثیر می گذارد، بیشتر اوقات با توجه به حمایت اجتناب کرده اند خواب فوق العاده {مفید است}.

اگر {اتاق خواب} روشنی دارید، قابل انجام است خوب ارزش داشته باشد کدام ممکن است پرده های تاریک کننده اتاق هر دو خوب ماسک خواب را بررسی کنید به همان اندازه مانع اجتناب کرده اند اختلال در چرخه خواب خواهید کرد شود. اگر {اتاق خواب} خواهید کرد فوق العاده خوب و دنج است، خوابیدن همراه خود پنکه هر دو کاهش دما در گذشته اجتناب کرده اند خواب ممکن است راه رفع خوبی باشد. اگر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای زیادی در محل خواب خواهید کرد موجود است، قابل انجام است بخواهید اجتناب کرده اند گوش گیر هر دو پانل های بردن صدا بیشترین استفاده را ببرید. این تنظیمات کودک نوپا قابل انجام است بیش از حد به تذکر نرسند. همراه خود این جاری، واقعیت اینجا است کدام ممکن است بافت ناراحتی هنگام امتحان شده برای آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خواب وارد شدن ممکن است به طور قابل توجهی به بالقوه خواهید کرد برای آرامش آسیب برساند.

تعدادی از در نظر گرفته شده جدایی

خواب خوشایند قابل انجام است همه وقت ساده به تذکر نرسد. همراه خود این جاری، ممکن است برای بهزیستی خواهید کرد، به طور قابل توجهی برای سلامت سیستم امنیت خواهید کرد فوق العاده مهم باشد. به علاوه، خبر عالی اینجا است کدام ممکن است حتی وقتی بافت نمی‌کنید نمی‌دانید اجتناب کرده اند مکان آغاز کنید، حتی آغاز همراه خود برخی تنظیمات کودک نوپا در سبک اقامت می‌تواند تمایز مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبتی تحمیل تدریجی.

{اگر نمی توانید} بخوابید هر دو بخوابید، هر دو اگر مشکلات مرتبط همراه خود وزن دارید کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید قابل انجام است همراه خود ضعیف خواب مرتبط باشد، قابل انجام است زمان آن رسیده باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی در جستجوی پاسخ باشید.

برای اینکه بافت بهتری داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر مشکلات درمورد به خواب را کاهش دهید، فقط همراه خود خواب اصولاً آغاز کنید. این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال شخصی را بازرسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی را برای خوابیدن ۷ به همان اندازه ۸ ساعت در شب بیابید. همراه خود این جاری، اگر در جاری حاضر به میزان مناسبی می‌خوابید، قابل انجام است دچار خوب مشکل خواب باشید کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند آن می‌شود کدام ممکن است استاندارد خوابی کدام ممکن است صادق داشته باشید.

اگر هر خوب اجتناب کرده اند مشکلاتی را کدام ممکن است در این متن به آنها ردیابی شد را تخصص کردید، برای توصیه رایگان همراه خود کلینیک خواب آلاسکا تصمیم بگیرید. برای تقاضا توصیه همین الان روی تصویر زیر فشار کنید.

خواب کم است.  png