ببینید | फिलेमी दिजे अज आसाना सावरन निजामी चीन दर में मेरज तीवायन
تصاویر گرفته شده توسط کاربران شبکه های مجازی نشان می دهد که تانک ها در جاده های مناطق شرقی و شمالی استان فوجیان در حال فعالیت هستند. این تجهیزات در ۱۰۰ کیلومتری جزیره تایوان قرار دارد. تصاویر پخش شده از شهر فوجیان، مرکز استان فوجیان، چین را ببینید.