ببینید | مقام المعازم الرحمده: قوه جدیریه باید شهرین کند مقصر کیست؟
مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه مردم آمریکا از رفتنشان از دنیا پشیمان هستند، زن دروغگو و مخالف ظاهر، گفتند: در کیشور، مسئولان ابراز پشیمانی کردند و قاضی گفت: دائه است که تکیں را. تا کیں کند کند.