ببینید | زندگی اینده صنعت دامداری
جمیعه زمین به شفاده درحال عند است. تامین المتحده بریا جمیعه ۷-۸ از جماله علی زینده غاوها! آینده صنعت دامپروری را در این ویدئو ببینید. منبع: خبرآنلاین