ببنید | خزه‌اررخخخخ قوزه‌ ننن نن
اگر می خواهید عملکرد یک گروه را تغییر دهید، می توانید تعداد کاراکترهایی را که می خواهید در یک گروه استفاده کنید مشخص کنید. طبیعتا دولت هم در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت لازم برای تامین کالابرگ الکترونیکی وجود نداشته باشد، همین مسیر پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه و استمرار پیدا خواهد کرد.