ببنید | بحت مم ددخهخخخخمهدی طارمی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با عادل فردوسی‌پور، اعتقاد به «رمالی وخرافات» در دوران مدیریت شهاب‌الدین عزیز خادم بر فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد و گفت: پاداش‌های مالی برای بازیکنان تیم ملی نیز بر اساس اعداد هفتم، نه. و می توانید به این صفحه دسترسی داشته باشید.