بانوان در بخش تبلیغ خوب ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی محل کار مشاور ولی‌فقیه در استان کردستان، حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین عبدالرضا پورذهبی جمعه شب در کنفرانس وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان مبلغ کدام ممکن است در سالن دوره ها فروش اسلامی استان کردستان برگزار شد، تصدیق شد: تهذیب، تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریب (ممارست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش) سه پیشنهاد‌ای است کدام ممکن است پیش بینی می‌رود بانوان مبلغ رعایت کنند.

وی تهذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی را دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه طلبگی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {کسی که} طلبه باشد با این حال متخلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق ممکن نداشته باشد، باید {تجدید نظر} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب اخلاقی را یادآوری تدریجی.

مشاور ولی فقیه در استان کردستان همراه خود تأکید بر اینکه خانمها مبلغ در صورت تدریس، در بخش کاری شخصی انبساط خواهند کرد، تصریح کرد: تدریس بررسی، پیش بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی روانشناختی می‌خواهد کدام ممکن است در صورت انجام ورزیده‌تر احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی همراه خود دقیق اینکه خانمها مبلغ باید داشته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب درسی را بازگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش کنند، افزود: معمولاً انسان مخاطبی برای تدریس نداشته با این حال می‌تواند برای شخصی مرور تدریجی چراکه غفلت اجتناب کرده اند {این مهم}، باعث فراموشی احتمالاً وجود خواهد داشت.

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین پورذهبی در نهایت سخنان شخصی جنایت پوچی جهانی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز داشت: امیدواریم رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن زودتر نابود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینیان پیروز میدان شوند.